måndag 15 november 2010

Allsångseländet måste stoppas

Sawadee
Har nu funnit ön billigaste resort.
På detta ställe bor du gratis om det är så att du
ställer upp och jobbar i byggsvängen
för 200 baht (ca 70 kr) om dagen.
Här strömmar gästerna till!!!
Läser i svenska pressen om sammarens populära allsång!!!!
Många kritiska röster hörs att det inte är helt ok.
Här är ett litet stycke från en av de ledande kulturella alstren:
Desvärre synes allsångsrepertoaren inte ha utsatts för en kritisk granskning från de sociala
myndigheterna, med påföljd att många texter år gravt olämpliga ur
samhälls-& genussynpunkt.
Hr taubaduren E. Taube är dessvärre rikligt företrädd i de flesta allsångsböcker, till
trots av hans helt föråldrade kvinnosyn. Männen i hr Taubes texter är yrkesmän som eldare,
bagare, tatuerare, sjömän, charmörer etc. men vad gör kvinnorna?
Jo, de dansar på baler och låter sig kurtiseras, utan att man får höra hur be
förtjänar sitt dagliga bröd, eller om deras sociala situation i övrigt.
Någon enstaka flicka har förstånd nog att tycka, att "karlar är troll",
men så förståndiga synpunkter är skäligen tunnsådda.
Hr Taube är dessvärre i dåligt sällskap med en rad andra, av allt att döma
manliga, visskribenter.
Om fröken jungfrun på Jungfrusund får vi sålunda i en rent sexistisk text
endast höra om hennes "mund" och runda barm. Och lilla Elin är "söt
som sockerstrut"-vilket kränkande omyndigförklaring av kvinnan!!
Värst är dock visan "Svarta Rudolf" av en viss hr E. Axel Karlfeldt.
Av titeln väntar man sig en progressiv och inkännande sång om någon
av våra nya svenskar från främmande land, men ack nej, hr Rudolf
är så vit patriarkalisk som han bara kan vara!
Han är utan tvivel sexköpare, enär han minns "stormande nätter
i Amsterdams glädjekvarter" ; uppenbarligen är det inte väderleken
han syftar på. Icke nog med det: i nästa vers framstår hr Rudolf som en
ren pedofilist i sina mellanhavande med en flicka i negerbyn.
Nu hoppas vi, att kulturministern, i samråd med Socialdepartementet,
snarast tillsätter en statlig Allsångskommission med syfte att gå igenom
allsångsrepertoaren och utmönstra olämpliga texter i
god tid till nästasommar.
Det finns ju helt okontroversiella och politiskt korrekta sånger som
"Sommaren är kort, det mästa regnar bort" eller "Sol vind
och vatten är det bästa jag vet", så det kommer inte
att råda någon brist på sångbara texter, även om hr Taube
med flera mansgrisar som får stryka på foten.
Det är väl bara att hålla med. Tack för att det finns folk
som är observanta på allt som är tokigt!!!!
Pastor Astor Flanell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar